Uzależnienie – jak do niego dochodzi?

Uzależnienie nie przychodzi nagle z dnia na dzień.

Od momentu kiedy osoba próbuje jakąś substancję do momentu kiedy nie może się bez niej obyć mija określony czas.

Możemy tę sytuację przedstawić w następujący sposób:

  • używanie – spożywanie okazjonalne substancji w ściśle określonym kontekście (spożywanie towarzyskie), nie niosące za sobą przykrych konsekwencji,
    lub konsekwencje nie są na tym etapie znaczące.
  • nadużywanie – spożywanie substancji staje się bardziej regularne lub też osoba zwiększa ilość zażywanej substancji. Mówimy wówczas o używaniu szkodliwym lub problemowym, co oznacza, że pojawiają się pierwsze przykre konsekwencje natury zdrowotnej, społecznej, zawodowej…
  • uzależnienie – osoba utraciła kontrolę nad zażywaniem substancji, nie może się bez niej obyć, jej brak natomiast prowadzi do silnego głodu.

Moment utraty kontroli

Zwykle osobie uzależnionej trudno jest odpowiedzieć na pytanie w którym momencie straciła kontrolę. Uzależnienie przychodzi podstępnie, wymuszając na człowieku zwiększanie przyjmowanych dawek dla osiągnięcia pożądanego stanu. Proces ten nazywamy zmianą tolerancji. Predyspozycje osoby, a także specyficzny kontekst społeczny oraz życiowy w zetknięciu z właściwościami danej substancji może prowadzić do uzależnienia.