Depresja – objawy i diagnoza

Najważniejsze objawy depresji ciężkiej:

  • Obniżenie nastroju – smutek, niemożność odczuwania radości, zobojętnienie, przygnębienie
  • Zmniejszenie zainteresowań – z wykonywanych dotychczas czynności
  • Spadek lub wzrost masy ciała – niewynikający z diety
  • Bezsenność lub nadmierna senność
  • Nadmierne pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe
  • Uczucie ciągłego zmęczenia
  • Poczucie o swojej bezwartościowości lub nieuzasadnionej winie
  • Osłabienie logicznego myślenia
  • Zaburzenia koncentracji, nieumiejętność podejmowania decyzji
  • Myślenie o śmierci – lęk przed przemijaniem, myśli samobójcze.

Pięć objawów

Występowanie łącznie przynajmniej pięciu wymienionych objawów, przez minimum dwa tygodnie stanowi podstawy do zdiagnozowania depresji. Aby lekarz mógł zdiagnozować depresję, wymienione cechy muszą osiągnąć tak zwane istotnie kliniczne natężenie.