Alkoholizm w kobiecym wydaniu

Uzależnienie od alkoholu dotyka zarówno ludzi młodych, jak i tych w podeszłym wieku, osoby o wysokim statusie społecznym, jak i te mniej zamożne, osoby wykształcone jak i te, które wykształcenia nie zdobyły, dotyka zarówno mężczyzn jak i kobiety, dlatego mówimy
o nim, iż jest „choroba demokratyczna”.

Przyczyny, które prowadzą do nadużywania alkoholu są bardzo różne w zależności od płci. Kobiety piją częściej, aby wypełnić pustkę emocjonalną, przezwyciężając trudności osobiste, można powiedzieć, że piją by zapomnieć. Alkoholizm kobiet, w przeciwieństwie do „męskiego” rzadziej jest konsekwencją nawyku intensywnego spożywania „towarzyskiego”. Lekarze obserwują symptomy uzależnienia fizycznego od alkoholu u 6% mężczyzn i 2% kobiet. Uzależnienie dotyka zwłaszcza młodych kobiet, w przedziale wiekowym 35-44 lat. Predyspozycje psychologiczne jak i fizjologiczne sprawiają, iż proces uzależnienia przebiega szybciej u kobiet niż u mężczyzn.

W przypadku spożycia takiej samej ilości alkoholu, poziom zatrucia jest w przypadku kobiet wyższy niż u mężczyzn, wynika to z faktu, iż w organizmie kobiecym znajduje się więcej tkanki tłuszczowej w stosunku do tkanki mięśniowej niż u mężczyzn. U kobiet aktywność enzymu wytwarzanego przez komórki żołądka, rozkładającego cząsteczki alkoholu, zanim dostanie się on do krwi jest czterokrotnie niższa niż u mężczyzn, wynikiem tych zjawisk jest niższa tolerancja kobiet na alkohol, tzw. „słabsza głowa”. Szacuje się, że ryzyko uzależnienia się od alkoholu wzrasta wraz ze spożyciem 5 jednostek alkoholu u mężczyzny dziennie, ale tylko trzech u kobiet. Jest to jednak fenomen dużo bardziej złożony, trudno jest ustalić „bezpieczny” próg spożycia, wszystko zależy od sposobu picia, a także predyspozycji jednostki.

Ryzyko uzależnienia się nie jest jedynym, które należy rozważyć spożywając alkohol.
U kobiet prędzej i częściej napotykamy na powikłania związane z piciem. Organizm kobiety jest bardziej podatny na wystąpienie uszkodzenia narządów wewnętrznych (wątroby, mięśnia sercowego i mózgu) pod wpływem alkoholu.

U mężczyzn ryzyko wystąpienia marskości wątroby w wyniku intensywnego spożywania alkoholu pojawia sie średnio po 15 latach, u kobiet natomiast juz po 10. W przypadku konsumpcji identycznych ilości alkoholu przez kobietę i mężczyznę, ta pierwsza ma od 12% do 20 % większe ryzyko rozwinięcia chorób wątroby.

Podobnie, polineuropatia (uszkodzenie nerwów obwodowych), powikłania neurologiczne są częstsze u kobiet, również szczególnie narażone są one na ryzyko osteoporozy i upadków. Są one mniej narażone natomiast na ryzyko zapalenia trzustki z powodu picia alkoholu.