FAS

Alkoholowy Syndrom Płodowy (FAS)

 

Codzienne spożywanie alkoholu, nawet w bardzo małych ilościach w czasie ciąży może powodować komplikacje w przebiegu ciąży oraz prowadzić do uszkodzeń płodu.

Kiedy kobieta w ciąży pije kieliszek alkoholu, ilość ta przedostaje się do jej krwi, równocześnie jednak do krwi płodu.

Gdy weźmiemy pod uwagę proporcje ilości alkoholu do wagi płodu oraz fakt, iż płód nie wykształcił wątroby i nerek na tyle, by mogły skutecznie wyeliminować alkohol z organizmu, możemy sobie wyobrazić, na jak bardzo wysokie ryzyko jest on narażony. Na szczególne ryzyko narażony jest noworodek, którego matka konsumowała alkohol we wczesnym okresie ciąży, toksyczność alkoholu niebezpieczna jest zwłaszcza dla rozwoju centralnego układu nerwowego.

 

Konsekwencje dla ciąży:
• Ryzyko poronienia.
• przedwczesnego porodu.
• opóźnienie wzrostu płodu.

Konsekwencje dla dziecka:
• zaburzenia psychiczne, zachowania dziecka.
zaburzenia funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga)

Alkoholowy zespół płodowy jest wiodącą przyczyną nie genetycznego upośledzenia umysłowego u dzieci.

 

Symptomy
Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) jest najpoważniejszą konsekwencją przyjmowania alkoholu przez matkę ciężarną.

Jego objawy to:
– Zahamowania rozwoju płodu. Dzieci dotknięte problemem są niższe od rówieśników.
– Wady rozwoju czaszki, mózgu, układu nerwowego. Występują anomalie w budowie
i symetryczności twarzy.

– Schorzenia narządów wewnętrznych, takich jak serce, wątroba, nerki.

– Uszkodzenia w obrębie narządów wzroku i słuchu.

– Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, które mogą objawiać się deficytami poznawczymi, opóźnieniami rozwojowymi i trudnościami w uczeniu się, nadpobudliwością, zaburzeniami uwagi i pamięci, niezdolnością do kontrolowania złości, trudnością rozwiązywania problemów.

 

W życiu dorosłym osoby dotknięte alkoholowym zespołem płodowym są narażone znacznie bardziej niż reszta populacji na zaburzenia psychiczne, uzależnienia.

Zalecenia
W celu zminimalizowania konsekwencji zdrowotnych dla płodu oraz optymalnego przebiegu ciąży, zaleca się kobietom ciężarnym, by nie spożywały napojów alkoholowych w czasie ciąży. Skutki spożywania alkoholu w trakcie ciąży mogą być dla dziecka tragiczne.